top of page

פרויקט בצרה כולל מבנה מגורים עבור שתי יחידות דיור ורטיקליות אשר בנויות זו לצד זו בקיר משותף ומאפשרות כניסה ייחודית ופרטית עבור כל יחידה.  היחידה הורטיקלית מאפשרת הפרדה מקסימלית תוך שמירה על נפח בינוי אחיד אשר משתלב במרקם הוותיק של יפו. חומרי הבניה שנבחרו מאפיינים את הבנייה המקומית, תוך שימוש  בטיח, זכוכית, עץ ופלדה. 


נפחי הבנייה, והשימוש בצורות פשוטות המזוהות עם הבינוי המקומי, מאפשר שילוב הבינוי המוצע עם המרקם הבנוי הקיים. 

יחידת הדיור מורכבות משלושה מפלסי מגורים, תוך דגש על שימוש של אור וצל ומתן איכויות בין הפנים והחוץ בכל מפלס. בקומת הגג מתוכנן מאסטר עם יציאה פרטית לגג המשקיף על הרקמה העירונית הקיימת של יפו. 

בקומת המרתף מתוכננות יחידות משרדים לבעלי מקצוע חופשי הנותן מענה וגמישות לצורות המגורים המשלבות עבודה מהבית.

מבנה מגורים//בצרה, יפו

2016

מגורים

טיפולוגיה:

תל אביב יפו

מיקום:

2016

שנה:

400 מ"ר

שטח כולל:

קבלת היתר

סטטוס:

יונתן פרידמן, לירן בן עמי

צוות תכנון:

bottom of page