top of page

תכנון מבנה מגורים הכולל שתי יחידות צמודות קרקע בקיר משותף במרקם הבנוי של יפו. 

נפחי הבנייה, והשימוש בצורות פשוטות המזוהות עם הבינוי המקומי, מאפשר שילוב הבינוי המוצע עם המרקם הבנוי הקיים. 

יחידת הדיור מורכבות משלושה מפלסי מגורים, תוך דגש על שימוש של אור וצל ומתן איכויות בין הפנים והחוץ בכל מפלס. בקומת הגג מתוכנן מאסטר עם יציאה פרטית לגג המשקיף על הרקמה העירונית הקיימת של יפו. 

בקומת המרתף מתוכננות משרדים לבעלי מקצוע חופשי הנותן מענה וגמישות לצורות המגורים המשלבות עבודה מהבית.

בן עדיה, יפו

2017

מגורים

טיפולוגיה:

תל אביב יפו

מיקום:

2017

שנה:

400 מ"ר

שטח כולל:

קבלת היתר

סטטוס:

יונתן פרידמן, לירן בן עמי

צוות תכנון:

bottom of page